स्तुति संग्रह :: श्री हनुमान स्तुती

श्री हनुमान स्तुती

स्तुति संग्रह

महारुद्र अवतार हा सूर्यवंशी ।अनादिनाथ पूर्ण तारावयासी ॥
असा चैत्री पौर्णिमेचा जन्म झाला।नमस्कार माझा तया मारुतीला ॥१॥
तनु शिवशक्ती असे पूर्वजांचे ।किती भाग्य वर्णू तया अंजनीचे ॥
तिच्या भक्तीलागी असा जन्म झाला ।नमस्कार माझा तया मारुतीला ॥२॥
गिळायासी जाता तया भास्करासी।तिथे राहु तो येउनी त्याजपासी ॥
तया चंडकीर्णा मारिता तो पळाला ।नमस्कार माझा तया मारुतीला ॥३॥

खरा ब्रह्मचारी मनाते विचारी ।म्हणोनी तया भेटला रावणारी ॥
दयासागारू भक्तीने गौरविला ।नमस्कार माझा तया मारुतीला ॥४
सुमित्रासुता लागली शक्ती जेंव्हा ।धरी रूप अक्राळविक्राळ तेंव्हा ॥
गिरी आणुनी शीघ्र तो उठविला ।नमस्कार माझा तया मारुतीला ॥५॥
जगी धन्य तो मारुती ब्रह्मचारी ।समस्तांपुढे तापसी निर्विकारी ॥
नमू जावया लागी रे मोक्षपंथा ।नमस्कार माझा तुम्हा हनुमंता ॥६॥

अनमोल विचार

शैलपुत्री (Shailputri)

शैलपुत्री

ब्रह्मचारिणी (Brahmcharini)

ब्रह्मचारिणी

चंद्रघंटा (Chandraghanta )

चंद्रघंटा

कूष्माण्डा (Kushmanda)

कूष्माण्डा

स्कन्दमाता(Sakandmata)

स्कन्दमाता

कात्यायनी (Katyayni)

कात्यायनी

कालरात्रि (Kaalratri)

कालरात्रि

महागौरी (Mahagauri)

महागौरी

सिद्धीदात्री (Sidhidatri)

सिद्धीदात्री